Sklep Internetowy WPH
Koszyk
Koszyk
(0)
0,00 zł
Producenci

Biuro Obsługi Klienta

+48 22 827 84 05 
(opłata zgodna z taryfą operatora)
Pn. - Pt. 08.00 - 18.00

Z dumą wspieramy

 

 

 

Polityka prywatności

Dokładamy wszelkich starań, aby dane które nam powierzasz celem dokonania zakupu w naszym sklepie internetowym, były bezpieczne. Masz całkowity wgląd w informacje, które nam podałeś podczas rejestracji - możesz je edytować i zmieniać logując się na swoje konto, korzystając z opcji "Moje konto".1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez osoby korzystające ze sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem: http://www.sklepwph.pl („Sklep internetowy WPH”) jest Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 54/56, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000294679, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału wpłaconego 2 500 000.00 złotych („Administrator danych” lub „WPH”).

2. Dane osobowe osób korzystających ze Sklepu internetowego WPH będą przetwarzane przez WPH na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

3. Administrator danych powierza na zasadach przewidzianych w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych w drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 4 poniżej, osób korzystających ze Sklepu internetowego WPH Koordynatorowi – nazwa.pl Spółce Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, pod adresem przy ul. Cystersów 20a, 31-553 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000508122, NIP: 6751402920, REGON: 120805512, kapitał zakładowy: 114 384 000 zł w zakresie przechowywania danych oraz udostępnienia oprogramowania (hostingu).

4. Administrator danych gromadzi następujące dane osobowe osób korzystających ze Sklepu internetowego WPH za pośrednictwem witryny Sklepu internetowego WPH oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów oraz procesu rejestracji w Sklepie internetowym:
a) imię i nazwisko lub nazwa podmiotu korzystającego ze Sklepu internetowego WPH,
b) adres zamieszkania lub siedziby,
c) adres dostawy kurierskiej, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
d) adres poczty elektronicznej,
e) numer telefonu kontaktowego,
f) numer ewidencyjny NIP osoby korzystającej ze Sklepu internetowego WPH, w przypadku, gdy jest ona przedsiębiorcą,
g) numer wpisu do rejestru lub ewidencji, w przypadku, gdy jest ona przedsiębiorcą.

5. Dane osobowe osoby korzystającej ze Sklepu internetowego WPH będą przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z witryny Sklepu internetowego WPH, realizacji zamówienia, złożonego przez osobę korzystającą ze Sklepu internetowego WPH, przechowywania danych w bazie danych klientów Sklepu internetowego, prowadzonej przez WPH, w przypadku zarejestrowania się i założenia konta w Sklepie internetowym WPH oraz w celach marketingowych, to jest w celu przesyłania osobom korzystającym ze Sklepu internetowego WPH informacji handlowych o produktach, usługach, ofertach i newslettera WPH, jeżeli osoba korzystająca ze Sklepu internetowego WPH wyrazi na to zgodę.

6. WPH nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim bez zgody osoby, której dane dotyczą, danych personalnych czy teleadresowych klientów oraz osób korzystających ze Sklepu internetowego WPH z zastrzeżeniem zdania następnego. WPH zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących klientów lub innych osób korzystających ze Sklepu internetowego WPH organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Udostępnianie danych osobowych przez osoby korzystające ze Sklepu internetowego WPH ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym WPH i jego zrealizowania przez WPH.

8. Osobom korzystającym ze Sklepu internetowego WPH przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Realizacja tego uprawnienia może nastąpić poprzez skorzystanie z odpowiednich opcji konta w Sklepie internetowym WPH założonego przez osobę korzystającą ze Sklepu internetowego WPH, a w przypadku osób, niezarejestrowanych w Sklepie internetowym WPH poprzez wysłanie odpowiedniego żądania na adres e-mail: bok@sklepwph.pl

9. Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich, w tym w szczególności ich modyfikowanie i pozyskiwanie przez osoby nieuprawnione, lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające zmianie, utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Administrator danych zapewnia, że system informatyczny służący do przetwarzania danych oraz system zarządzania tym przetwarzaniem spełniają wymagania określone przez przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

10. WPH zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Polityce Prywatności. O planowanych zmianach Polityki Prywatności WPH będzie powiadamiać Klientów na stronie internetowej Sklepu internetowego WPH z wyprzedzeniem co najmniej 14-dniowym.

up
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl