Sklep Internetowy WPH
Koszyk
Koszyk
(0)
0,00 zł
Producenci

Biuro Obsługi Klienta

+48 22 827 84 05 
(opłata zgodna z taryfą operatora)
Pn. - Pt. 08.00 - 18.00

Z dumą wspieramy

 

 

 

Regulamin sklepu

Pamiętaj! Dokonując zakupów w naszym sklepie internetowym, wyrażasz akceptację bez zastrzeżeń naszego regulaminu, który określa warunki dokonywania zakupów. Jeżeli masz pytania lub nie potrafisz zinterpretować zapisów naszego regulaminu skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu +48 22 827 84 05 - jesteśmy do Twojej dyspozycji.1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Sklep internetowy WPH, działający pod adresem http://www.sklepwph.pl, prowadzony jest przez spółkę Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 00-363 Warszawa, ul. Nowy Świat 54/56, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000294679, NIP: 525-000-72-01, REGON: 000134597, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 2 500 000 PLN, zwaną w dalszej części regulaminu ,,WPH”.

2.
ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW
2.1. Sklep internetowy WPH znajdujący się pod adresem http://www.sklepwph.pl służy do dokonywania zakupów artykułów za pośrednictwem Internetu.
2.2. Zakupy w sklepie internetowym WPH mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie http://www.sklepwph.pl, wybór formy płatności, wybór sposobu dostawy i przesłanie zamówienia.
2.3. Zamieszczone na stronach sklepu internetowego WPH ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
2.4. Przyjęcie przez sklep internetowy WPH każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną przez obsługę sklepu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez Biuro Obsługi Klienta sklepu internetowego WPH.
2.5. Kupujący może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu jego ostatecznego potwierdzenia przez Biuro Obsługi Klienta sklepu internetowego WPH.
2.6. Wysyłając zamówienie, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu internetowego WPH, w szczególności z możliwością odstąpienia o umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i akceptuje jego postanowienia.
2.7. Sklep internetowy WPH przyjmuje zamówienia przez cały rok przez 24 godziny na dobę. Zamówienia rozpatrywane są od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 – 18.00. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane są w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
2.8. WPH zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Zamówienia będą odrzucane również gdy:
a. transakcji nie uda się zautoryzować w systemie płatniczym PayU (skuteczna autoryzacja oznacza zablokowanie na koncie karty płatniczej Kupujacego kwoty odpowiadającej wartości zamówienia wraz z kosztem przesyłki) lub
b. we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości.
2.9. Ceny podawane w sklepie internetowym WPH są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. WPH zastrzega sobie prawo do zmiany cen w katalogu produktów bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu.
W przypadku, gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się w sklepie internetowym WPH Kupujący ma prawo rezygnacji z zamówienia.
2.10. WPH prowadzące sklep internetowy WPH, wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon lub faktura VAT.
2.11. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Kupujący może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie odstępując od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, składając stosowne oświadczenie w formie pisemnej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Prawo odstąpienia nie dotyczy zakupionych nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, a także dostarczanych czasopism, z wyjątkiem umów o prenumeratę.
2.12. Formularz odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie internetowej www.sklepwph.pl w zakładce Reklamacje i zwroty.
2.13. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa, a rzecz dostarczono Kupującemu do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, WPH jest zobowiązane do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
2.14. WPH niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwrot nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że wyrazi on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
2.15. W przypadku, w którym WPH nie zaproponuje, że samo odbierze towar, WPH ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
2.16. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez WPH, WPH nie jest zobowiązane do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
2.17. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz WPH lub przekazać ją osobie upoważnionej przez WPH do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił, chyba że WPH zaproponowało, że samo odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
2.18. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

3. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW
3.1. WPH zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar bez wad.
3.2. Kupujący może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:
a. odbiór osobisty w Centrum Mundurowym WPH przy ul. Daniłowiczowskiej 18B w Warszawie,
b. dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej,
c. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL.
3.3. WPH będzie dążyło do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 24 godzin roboczych od momentu złożenia przez Kupującego zamówienia przez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia dostępnego na stronie http://www.sklepwph.pl, z zastrzeżeniem pkt 2.7, jednak termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zamówień.
3.4. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:
3.4.1. sprawdzeniu przez WPH kompletności wysłanych danych,
3.4.2. skontaktowaniu się za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie z Kupującym celem potwierdzenia tych danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru.
3.5. Jeśli Kupujący potwierdzi wszystkie informacje, jego zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane o czym zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail. Po ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia nie można go już modyfikować.
3.6. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Kupującego zostaje wysłany zamówiony towar, zaś - w przypadku płatności kartą lub za pośrednictwem systemu płatności PayU - z konta Kupującego zostanie pobrana wcześniej zablokowana kwota, na jaką opiewało zamówienie. Gdy płatność następuje przelewem, towar zostaje wysłany do Kupującego, gdy na rachunek Wojskowego Przedsiębiorstwa Handlowego Sp. z o.o. wpłyną odpowiednie środki.
3.7. Niezbędnym warunkiem odbioru osobistego zamówionego towaru w sklepie WPH jest podanie numeru zamówienia.
3.8. Przewidywany czas dostawy i jej koszt jest określany w Tabeli kosztów dostawy.
3.9. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny http://www.sklepwph.pl, pomiędzy Kupującym a sklepem internetowym WPH prowadzona jest korespondencja e-mailowa.
3.9.1. W ramach korespondencji e-mailowej kupujący będzie otrzymywał na podany przy logowaniu adres mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów:
potwierdzenie zamówienia - W momencie całkowitego zaakceptowania zamawianych produktów, oraz sposobu płatności i odbioru, Kupujący otrzymuje informację potwierdzającą złożenie zamówienia. Zawiera ona numer zamówienia, link do potwierdzenia zamówienia, przewidywany termin wysyłki, sposób płatności, sposób i koszt dostawy, podsumowanie wartości zamówienia, dane Kupującego, dane do wysyłki, wyszczególnienie wybranych towarów, informacje o prawie odstąpienia od umowy.
• przyjęte do realizacji - zamówienie jest w trakcie przetwarzania przez operatora sklepu WPH.
oczekiwanie na dostawę - zamówiony towar jest transportowany do magazynu realizującego wysyłkę lub odbiór osobisty.
w trakcie kompletowania - zamówiony towar jest przygotowywany do wysyłki lub odbioru osobistego.

oczekiwanie na płatność - w przypadku wyboru płatności przelewem status informuje o oczekiwaniu na zaksięgowanie na koncie bankowym wymaganej kwoty.
gotowe do odbioru - towar oczekuje na odbiór osobisty w wybranym punkcie sprzedaży.
zakończone - towar odebrany - zamówienie zostało odebrane przez Kupującego.
przesyłka wysłana - zamówiony towar w zależności od wyboru sposobu dostawy został odebrany przez firmę kurierską DHL lub nadany w oddziale Poczty Polskiej.

4. REKLAMACJE I GWARANCJE
4.1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Kupujący znajdzie w nim wady techniczne to może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Sklepu Internetowego WPH mieszczącym się przy ul. Daniłowiczowskiej 18B w Warszawie.
4.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Kupujący powinien odesłać wadliwy produkt na adres widniejący na paragonie. WPH nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
4.3. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu.
4.4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.
4.5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.
4.6. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, WPH zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

5. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. przestrzega procedur bezpieczeństwa zgodnie z wymogami prawa.

6. ZWROTY I WYMIANY ZAKUPIONYCH TOWARÓW
6.1. Zwroty i wymiany towarów dopuszczalne są w terminie 14 dni od otrzymania towaru tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar nie może nosić znamion uszkodzenia, zabrudzenia, zarysowania lub innych śladów uszkodzeń
6.2. Jeśli wszystkie wymienione w pkt 6.1 warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi niezwłocznie, poprzez uznanie rachunku karty płatniczej lub w przypadku systemu płatności PayU rachunku bankowego, użytego we wcześniejszej transakcji zakupu tego towaru, lub poprzez wykonanie przelewu przez Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. na wskazane przez Kupującego konto, jeśli wcześniejsza zapłata za towar nastąpiła gotówką, lub za pomocą przelewu.
6.3. Sposób wymiany towaru, przy zachowaniu wszystkich wymienionych w pkt 6.1 warunków, będzie każdorazowo uzgadniany z Kupującym indywidualnie. W przypadku braku porozumienia odnośnie wymiany towaru, kupującemu przysługuje jedynie prawo zwrotu towaru.

7. OCHRONA DANYCH
7.1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
7.2. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom są konieczne w celu wywiązania się z umowy sprzedaży towarów i usług.
7.3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego – Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o.
7.4. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora: bok@sklepwph.pl.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Firma Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:
a. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
b. wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego WPH,
c. wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego WPH,
d. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.
8.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
8.3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
8.4. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres e-mail: bok@sklepwph.pl lub pod numerem telefonu +48 22 827 84 05.
8.5. W przypadku zapytań hurtowych, prosimy o kontakt na adres e-mail: mundurowy@wph.com.pl lub pod numerem telefonu +48 22 827 84 05.

REGULAMIN NEWSLETTER

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) spółka Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, publikuje regulamin przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną (,,Newsletter”).

1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter.
2. Usługa Newsletter świadczona jest przez spółkę Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie, ul. Nowy Świat 54/56, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000294679, o kapitale zakładowym 2.500.000,00 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 5250007201, numer Regon: 00013459700000, zwaną dalej ,,spółką WPH”.
3. W ramach usługi Newsletter na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej spółka WPH wysyła w formie listu elektronicznego informację handlową. Obejmuje ona informacje o ofercie produktów, aktualnych promocjach oraz inne wiadomości dotyczące spółki WPH i oferowanych przez nią produktów.
4. Każdy Newsletter zawiera:
a) wskazanie spółki WPH jako nadawcy,
b) wypełnione pole ,,temat” określające treść przesyłki,
c) informację o sposobie rezygnacji z usługi.
5. Usługa Newsletter jest świadczona nieodpłatnie.
6. O częstotliwości wysyłania informacji handlowej decyduje spółka WPH.
7. Korzystanie z usługi Newsletter jest możliwe pod warunkiem spełniania przez system informatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) przeglądarka Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, lub
b) przeglądarka Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, lub
c) przeglądarka Google Chrome w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies.
8. Aktywacja usługi Newsletter następuje poprzez:
1) wprowadzenie adresu poczty elektronicznej (e-mail) w zakładce ,,Newsletter” znajdującej się na stronie internetowej www.sklepwph.pl, kliknięcie w pole ,,zapisz”, a następnie aktywowanie linku znajdującego się w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez Użytkownika adres, albo
2) wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej podczas zakładania konta w sklepie internetowym prowadzonym przez spółkę WPH.
9. Aktywacja usługi Newsletter jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika i na przesyłanie informacji handlowej za pomocą poczty elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest spółka WPH. Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.). Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
10. Spółka WPH nie będzie udostępniała powierzonych jej adresów poczty elektronicznej podmiotom trzecim.
11. Każdy Użytkownik może zrezygnować z usługi Newsletter poprzez wpisanie swojego adresu poczty elektronicznej w zakładce ,,newsletter” znajdującej się na stronie www.sklepwph.pl a następnie kliknięciu w pole ,,wypisz”.
12. W ramach świadczenia usługi Newsletter Użytkownik ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
13. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać:
a) osobiście w Biurze Obsługi Klienta Sklepu Internetowego mieszczącym się przy ul. Daniłowiczowskiej 18B w Warszawie,
b) telefonicznie pod numerem telefonu: 48 22 827 84 05,
c) poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres bok@sklepwph.pl
Dokonując zgłoszenia reklamacji Użytkownik powinien opisać sytuację, której dotyczy reklamacja, wskazać adres poczty elektronicznej podany przy aktywacji usługi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie informacji o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia przez spółkę WPH.
14. Spółka WPH zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia poinformowania o nich Użytkowników za pomocą wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.
15. Spółka WPH zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Newsletter w stosunku do wszystkich lub poszczególnych Użytkowników bez podania przyczyny, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników (Użytkownika) o takim fakcie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

up
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl