Sklep Internetowy WPH
Koszyk
Koszyk
(0)
0,00 zł
Producenci

Biuro Obsługi Klienta

+48 22 827 84 05 
(opłata zgodna z taryfą operatora)
Pn. - Pt. 08.00 - 18.00

Z dumą wspieramy

 

 

 

Reklamacje i zwroty

Dokładamy wszelkich starań, aby każdy z naszych Klientów był zadowolony z zakupów w sklepie internetowym WPH. Opakowania, których używamy do zabezpieczania przesyłek gwarantują, że zamówione produkty dotrą do Was nieuszkodzone i w stanie nienaruszonym.
ZWROTY I WYMIANY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

1. Zwroty i wymiany towarów dopuszczalne są w terminie 14 dni od otrzymania towaru tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar nie może nosić znamion uszkodzenia, zabrudzenia, zarysowania lub innych śladów uszkodzeń

2. Jeśli wszystkie wymienione w pkt 1 warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi niezwłocznie, poprzez uznanie rachunku karty płatniczej lub w przypadku systemu płatności PayU rachunku bankowego, użytego we wcześniejszej transakcji zakupu tego towaru, lub poprzez wykonanie przelewu przez Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. na wskazane przez Kupującego konto, jeśli wcześniejsza zapłata za towar nastąpiła gotówkowo, lub za pomocą przelewu.

3. Sposób wymiany towaru, przy zachowaniu wszystkich wymienionych w pkt 1 warunków, będzie każdorazowo uzgadniany z Kupującym indywidualnie. W przypadku braku porozumienia odnośnie wymiany towaru, kupującemu przysługuje jedynie prawo zwrotu towaru.

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko
w przypadku chęci odstąpienia od umowy)...........................................................

Miejscowość i data


Dane Kupującego(-ych):...........................................................................................
Imię i nazwisko Kupującego(-ych)
...........................................................................................

Adres Kupującego(-ych)


Wojskowe Przedsiębiorstwo

Handlowe Sp. z o.o.
ul. Daniłowiczowska 18B
00-093 Warszawa
nr fax: 22 826 41 73
e-mail: bok@sklepwph.pl
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*):................................................................................................................................................................


................................................................................................................................................................

.......................................................
Data zawarcia umowy(*)
.............................................................................................
Podpis Kupującego(-ych)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
(*) niepotrzebne skreślić


PLATFORMA ODR


Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR.


ec.europa.eu/odr

Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami, przy czym ma ona zastosowanie do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, w rozumieniu ww. rozporządzenia, zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.

Jednocześnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej Sklepu Internetowego WPH do kontaktów z klientami to: bok@sklepwph.pl

up
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl